นโยบายคุ้มครองข้อมูล บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด และสำนักงานย่อย

บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด และสำนักงานย่อย (ต่อไปนี้เรียกว่า ยุงค์ไฮน์ริช) ตระหนัก และให้ความสำคัญด้านการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี รวมถึงการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)ยุงค์ไฮน์ริช ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด ซึ่งต่อจากนี้คือรายละเอียดข้อมูลที่จะชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

shop.jungheinrich.co.th หรือ “เว็บไซต์” เป็นแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด (“เรา” “ของเรา” “พวกเรา”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย (หมายเลขจดทะเบียนบริษัทที่ 0105548145915)

การที่ท่านเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ท่านทราบและเข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้

บทนำ

ในฐานะผู้เผยแพร่เว็บไซต์ ยุงค์ไฮน์ริชตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ยุงค์ไฮน์ริช ขอรับรองว่าจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล โดย ยุงค์ไฮน์ริช จะขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในระบบออนไลน์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถป้องกันการติดตาม และรับข้อมูลทางการตลาด รวมถึงคุกกี้และเว็บบีคอนได้ โดยเลือกอนุญาตเฉพาะคุกกี้ในหมวดหมู่ "จำเป็น" โดยข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ link.

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ยุงค์ไฮน์ริช ข้อมูลจะถูกแลกเปลี่ยนกันระหว่างอุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทางของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และเซิร์ฟเวอร์ของยุงค์ไฮน์ริช ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดูได้จากข้อมูลที่จะชี้แจงต่อจากนี้
ตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (PDPA) ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีสิทธิที่จะสามารถอ้างสิทธิ์ส่วนบุคคลกับยุงค์ไฮน์ริชได้ รวมถึงสิทธิ์ในการยื่นคัดค้านการประมวลผลข้อมูลบางประเภท โดยเฉพาะการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณา ส่วนเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้อยู่ในส่วน “สิทธิ์ของคุณ”
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลองค์กรยุงค์ไฮน์ริช ได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้องได้ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้

ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลองค์กร

นโยบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการโดย ยุงค์ไฮน์ริช ประเทศไทย ("ผู้ควบคุม") และเว็บไซต์ต่อไปนี้: www.jungheinrich.co.th และ https://shop.jungheinrich.co.th/

ผู้ติดต่อ
บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด
335/3 หมู่9 ถนนบางนา-ตราด กม.19
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทราปราการ 10540
ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลองค์กร ยุงค์ไฮน์ริช ประเทศไทย สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างต้น หรือที่ webshop@jungheinrich.co.th

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ฐานกฎหมาย และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของยุงค์ไฮน์ริช ประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ยุงค์ไฮน์ริช จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์จะได้รับการประมวลผลก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วเท่านั้น เช่น ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ก่อน หรือข้อมูลเหล่านั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตาม พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล จะไม่ถูกบันทึกข้อมูลเว้นแต่ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์จะยินดีให้ข้อมูลในส่วนนั้นเอง ได้แก่ การสมัครรับจดหมายข่าว แอปพลิเคชัน หรือการสอบถามข้อมูล

ยุงค์ไฮน์ริช จะใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อกิจกรรมทางการตลาดก็ต่อเมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้การยินยอมก่อนแล้วเท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่กฎหมายได้มีการกำหนดไว้

ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยุงค์ไฮน์ริชได้ทาง Junheinrich Shop โดยการประมวลผลข้อมูลในเนื้อหาส่วนนี้ ได้มีอธิบายไว้ในคำชี้แจงด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว https://shop.jungheinrich.co.th/privacy-policy/

การเข้าถึงเว็บไซต์

ทุกการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์จะถูกส่งมาจากเบราว์เซอร์ที่ใช้บนอุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทางมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศชั่วคราว (Log files)

ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกรวบรวม และจัดเก็บไว้จนกระทั่งจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หรือภายในระยะเวลา 3 ปี:

 • เลขที่อยู่ไอพี IP Address ในแต่ละประเภทของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • วันที่ และเวลาเข้าชมเว็บไซต์
 • ชื่อ และURL ที่ผู้เข้าชมเว็บ ส่งคำขอเพื่อการเข้าถึง
 • เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ส่งคำขอการเข้าถึง (URL อ้างอิง)
 • เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณเข้าใช้งาน และผู้ให้บริการการระบบอินเตอร์เน็ต

เกี่ยวกับกฎหมายการประมวลผลข้อมูลเลขที่อยู่ไอพี IP Address ในข้อกำหนด PDPA ว่าด้วยเรื่องประโยชน์โดยชอบธรรมทางกฎหมาย ยุงค์ไฮน์ริช ขอแจ้งว่าวัตถุประสงค์นี้ ใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูลแต่เพียงเท่านั้น ซึ่งอยู่ในรายละเอียดที่แจ้งไว้ในข้อมูลเหล่านี้ โปรดทราบว่าข้อมูลที่ยุงค์ไฮน์ริชรวบรวมไว้นี้ ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และยุงค์ไฮน์ริชไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อสรุปผลเกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์
โดยเลขที่อยู่ไอพี IP Address ของอุปกรณ์ปลายทางของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และรายการข้อมูลข้างต้นจะถูกนำไปใช้เพื่อ:

 • เพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไร้ปัญหา
 • เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างง่ายดาย
 • เพื่อประเมินความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ
 • เพื่อการดำเนินคดีในกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์

ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์

การเข้าถึงเว็บไซต์หรือเอกสารบันทึกของเราเกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา (CDN) Amazon CloudFront ผู้ให้บริการคือ Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ในกรณีนี้ ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราอยู่ในการดำเนินการที่ปลอดภัย เสถียร และมีประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราผ่าน CDN รวมถึงการส่งข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็วไปยังผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วยเวลาแฝงต่ำและอัตราการถ่ายโอนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวอักษร รูปภาพ ไฟล์ CSS และ JavaScript รวมถึงเอกสาร PDF ถูกส่งผ่าน Cloud architecture พร้อมโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก

แหล่งข้อมูลสืบค้นอื่นๆ

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวของเราเสนอข่าวสารและแจ้งข้อเสนอจากยุงค์ไฮน์ริช หากคุณต้องการรับจดหมายข่าวจากเรา สามารถคลิก ที่ปุ่มติดตามข่าวสาร และกดยืนยันการติดตามผ่านลิ้งค์ เพื่อส่งคำขอไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณที่ป้อนในภายหลัง (เลือกรับสองครั้ง) เราจะดำเนินการและส่งจดหมายข่าวไปทางที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ การติดตามจดหมายข่าวคือความสมัครใจและการดำเนินการทางข้อมูลจะเป็นไปตามที่คุณให้ความยินยอมตามกฎหมาย

เพื่อการส่งออกจดหมายข่าว เราใช้บริการอินเตอร์เน็ตของ Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Germany สำหรับระบบการจัดการข้อมูลอัตโนมัติของอีเมลส่วนบุคคล สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เราได้สรุปข้อสัญญากับผู้ให้บริการตามกฎหมาย PDPA ซึ่งผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการประมวลข้อมูลผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงคำแนะนำของเราที่ชี้แจงไว้และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบัญญัติการปกป้องข้อมูล ทุกการส่งต่อข้อมูลสู่บุคคลที่สามจะไม่ถูกรวมไว้ในมาตรากฎหมาย PDPA

คุณมีสิทธิและโอกาสที่จะไม่ติดตามจดหมายข่าวได้เสมอ โดยเลือกคลิกลิ้งค์ “ไม่ติดตาม” จะอยู่ที่ท้ายหน้าของจดหมายข่าวทุกฉบับ กรณีทางเลือก คุณสามารถเลือกที่จะไม่ติดตามข่าวสารบนเว็บไซต์ของเราโดยการคลิกลิ้งค์ “ยกเลิกการติดตามจดหมายข่าว” ในส่วนท้ายบนเว็บไซต์ หรือสามารถส่งคำขอยกเลิกติดตามจดหมายข่าวมาได้ที่อีเมล webshop@jungheinrich.co.th

ข้อมูลติดต่อ

หากเราได้รับการติดต่อจากผู้เข้าใช้งาน (ผ่านช่องทางการติดต่อโดยกรอกแบบฟอร์มหรืออีเมล) ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกดำเนินการโดยผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ส่งคำขอเข้ามาและจะถูกดำเนินการตามข้อกำหนด PDPA (เพื่อปฏิบัติตามมาตรการก่อนทำสัญญา)

ข้อมูลของผู้เข้าใช้งานจะถูกบันทึกในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือระบบเทียบเคียงกับการจัดเก็บข้อมูลของกรมสอบสวน

ยุงค์ไฮน์ริช สำนักงานใหญ่ประเทศเยอรมนี สร้างระบบ CRM ผ่าน "SAP Hybris Cloud for Customer" และ "SAP CRM" ของบริษัทผู้ให้บริการ SAP (กระบวนการสอบถามข้อมูลของผู้เข้าใช้งานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราได้รวมสัญญาของผู้ให้บริการระบบเข้าไว้ในในข้อกำหนด

ข้อกำหนดทางกฎหมายของแต่ละผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์จะรับหน้าที่ดำเนินการในการประมวลผลข้อมูลผู้เข้าใช้งานตามคำแนะนำของเราแต่เพียงผู้เดียวและเพื่อรักษาระดับการป้องกันข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป และประเทศไทย

แอปพลิเคชั่น

ยุงค์ไฮน์ริช ประเทศไทย ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจและต้องการร่วมงานกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใบสมัครออนไลน์ของคุณ

ในส่วนนี้ เราจะอธิบายให้คุณทราบถึงวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัครงาน

การพิจารณาการประกาศรับสมัครงานผ่านกระบวนการทางออนไลน์ ถือว่าคุณยอมรับให้ กลุ่ม ยุงค์ไฮน์ริชบันทึกข้อมูลและประมวลข้อมูลของผู้สมัครตามกระบวนการของบริษัท

การจัดเก็บข้อมูล

ในช่วงระหว่างการส่งข้อมูลสมัครงานของคุณ เราจะจัดเก็บและดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณตามข้อมูลในรายการดังต่อไปนี้

 • นามสกุล
 • ชื่อ
 • ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • เอกสารสมัครงาน (จดหมายแนะนำตัว, เรซูเม่, ข้อมูลส่วนตัว, ประกาศนียบัตร และอื่นๆ)

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งมอบโดยผู้สมัครตามกระบวนการเข้าสมัครงาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ตามกระบวนการของเราแต่เพียงผู้เดียว การเข้าถึงข้อมูลของคุณจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะเป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มยุงค์ไฮน์ริชเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่านี้ รวมถึงบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและพิจารณาที่ถูกแต่งตั้งโดยกลุ่มยุงค์ไฮน์ริช ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลการสมัครงานของคุณอาจถูกถ่ายโอนภายในกลุ่มตามความจำเป็น แต่จะไม่รวมการใช้หรือส่งต่อข้อมูลการสมัครงานของคุณไปอีกต่อ

การเก็บรักษาข้อมูล
ข้อมูลของคุณจะถูกส่งในลักษณะการเข้ารหัสแล้วจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ยุงค์ไฮน์ริชจะบันทึกและประมวลผลข้อมูลของคุณตามระเบียบข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับเสมอ โดยรายละเอียดส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมและประมวลผลโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครงานได้รับการคุ้มครองโดยวิธีการทางเทคนิคและองค์กรจากการเข้าถึงและการจัดการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ฐานการเก็บข้อมูลผู้สมัครงาน
สำหรับผู้ที่กรอกใบสมัครในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเข้ามาแล้วก่อนหน้าแต่ไม่ผ่านการพิจารณา เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้พิจารณาในตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสมหรือเทียบเท่ากับความสามารถของคุณ หรือเป็นตำแหน่งที่อาจจะเปิดรับสมัครในอนาคต ซึ่งเราจะส่งใบสมัครของคุณภายในกลุ่มของเราเพื่อที่คุณจะได้รับการพิจารณาสำหรับขั้นตอนการสมัครในอนาคต – โดยที่คุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลของคุณ ซึ่งจะมีระยะเวลาการจัดเก็บอยู่ที่ 3 ปี

การลบและเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หากคุณถอนใบสมัคร ข้อมูลของคุณจะถูกลบทันที หากคุณต้องการคัดค้านการรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของการให้ความยินยอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร โปรดส่งอีเมลไปที่: webshop@jungheinrich.co.th

การให้ความยินยอม

โปรดให้ความยินยอมการประมวลผลข้อมูลในใบสมัครของคุณตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • โปรดยอมรับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลทางข้อมูลของเรา: คุณยินยอมให้กลุ่มยุงค์ไฮน์ริชรวบรวมข้อมูลการสมัครส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร และให้สิทธิ์แก่เราในการประมวลผล ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลนี้ตามคำชี้แจงสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
 • โปรดยินยอมให้เราใช้ใบสมัครของคุณสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (อื่นๆ) / กลุ่มผู้สมัคร: หากการสมัครของคุณไม่สำเร็จ หรือหากคุณส่งใบสมัครทิ้งข้อมูลไว้ล่วงหน้า คุณจะยินยอมให้ กลุ่มยุงค์ไฮน์ริชส่งข้อมูลของคุณภายในกลุ่มตามข้อกำหนดของเรา คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของข้อมูลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณได้รับการพิจารณาและติดต่อเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งอื่นๆ)

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เช่นเดียวกับสิทธิ์ของคุณในการเพิกถอนความยินยอมใดๆ ที่คุณมอบให้เรา คุณยังมีสิทธิเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยเรา
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลที่จัดเก็บโดยเรา โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระยะเวลาการเก็บรักษาตามสัญญา และ/หรือไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง
 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
 • สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล; ตามกฎแล้ว คุณสามารถติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลของที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานตามปกติของคุณหรือสำนักงานใหญ่ของบริษัทของเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ webshop@jungheinrich.co.th คุณสามารถตอบคำถามของคุณกับเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลขององค์กร คุณวันทิตา ศรีกาญจนา ได้ที่ wantita.srikanjana@jungheinrich.co.th ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ในคำชี้แจงสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การประมวลผลข้อมูลนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น

ประเภทการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูล

ในการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน ยุงค์ไฮน์ริช จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่อีเมล)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นของคุณ (เช่น จำนวนหุ้น)
 • เวลาที่สนทนาและข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญ (เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสามัญ ซึ่งจะรวมชื่อของคุณด้วยหากคุณเข้าร่วม) นอกจากผู้ถือหุ้นของยุงค์ไฮน์ริชแล้ว คำว่า "นักลงทุน" ยังรวมถึงผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

วัตถุประสงค์และข้อกฎหมายด้านการประมวลข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินการประชุมสามัญของเรา เช่นเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่เหมาะสมกับคุณในฐานะผู้ถือหุ้นของเรา ยุงค์ไฮน์ริช เอจี ดำเนินการเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การประมวลผลข้อมูลนี้ได้รับอนุญาตกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฎแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม ในกรณีพิเศษ เราจะให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ หากพวกเขาได้รับมอบหมายจากยุงค์ไฮน์ริช เอจี เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องของนักลงทุน เหล่านี้อาจเป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ธนาคาร ผู้ให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์ และหน่วยงานจัดประชุมสามัญ ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้กับผู้ให้บริการเหล่านี้จำกัดเฉพาะที่จำเป็นในการส่งมอบบริการที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่ระบุข้างต้นจะถูกลบเมื่อไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายอีกต่อไป และไม่มีระยะเวลาเก็บรักษาตามกฎหมายแล้ว ข้อมูลที่รวบรวมภายในบริบทของการประชุมสามัญจะต้องมีระยะเวลาเก็บรักษา 3 ปี

ผู้ควบคุม / เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / สิทธิ์ของคุณ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุงค์ไฮน์ริช ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา และสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณมีอยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของข้อมูล

สถานะออนไลน์และการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้

บนเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ (ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง พื้นที่จัดเก็บเซสชัน) ของเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณยินยอม หากมีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในส่วนของเรา หรือหากจำเป็นในทางเทคนิค ความสนใจของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรานั้นถือว่าถูกต้องตามความหมายของกฎระเบียบดังกล่าว คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ของคุณสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของคุณ (แล็ปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ และไม่มีไวรัส ม้าโทรจัน หรือมัลแวร์อื่นๆ ข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้ถูกสร้างขึ้นโดยเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ปลายทางเฉพาะที่ใช้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถรับความรู้เกี่ยวกับตัวตนของคุณจากข้อมูลนี้โดยตรง ในแง่หนึ่ง การใช้คุกกี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้นสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อพิจารณาว่าคุณเคยเข้าชมเฉพาะหน้าของเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายขึ้น คุกกี้ชั่วคราวเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของคุณตามระยะเวลาที่กำหนด หากคุณเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเราอีกครั้งเพื่อใช้ประโยชน์จากบริการของเรา คุกกี้จะรับรู้โดยอัตโนมัติว่าคุณเคยเยี่ยมชมไซต์ก่อนหน้านี้ และจดจำรายการและการตั้งค่าที่คุณทำไว้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเหล่านี้อีกครั้ง

ในทางกลับกัน เราใช้คุกกี้เพื่อบันทึกสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อประเมินสถิติเหล่านี้ และเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมสำหรับคุณ เช่นเดียวกับการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง คุกกี้เหล่านี้จะรับรู้โดยอัตโนมัติว่าคุณเคยเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหน้านี้ คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเพื่อให้ข้อความปรากฏขึ้นก่อนที่จะสร้างคุกกี้ใหม่ทุกครั้ง โปรดทราบว่าคุณอาจใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราไม่ได้หากคุณปิดใช้งานการสร้างคุกกี้โดยสมบูรณ์ ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลและไม่เหมือนกันในทุกกรณี สามารถดูระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้แต่ละรายการได้ที่นี.

คุกกี้ "jh_medium" สำหรับการติดตามช่องทางการรับส่งข้อมูล

เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย PDPDA (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการวิเคราะห์ความสำเร็จของกิจกรรมออนไลน์ของเรา) เราใช้คุกกี้ "jh_medium" เพื่อจัดเก็บ "ช่องทางการให้ข้อมูลทั่วไป" เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อจุดประสงค์นี้ เราใช้สคริปต์ที่เราพัฒนาขึ้นเองภายในบันทึกแหล่งที่มาของการเข้าชมของคุณ เพื่อให้เราสามารถประเมินความสำเร็จของช่องทางเหล่านี้ได้ (ค่าตัวอย่าง: "SEO") ปัจจุบันคุกกี้มีอายุสูงสุด 6 เดือน เวลานี้อาจแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ของคุณและอาจจะสั้นลง ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บไว้ในคุกกี้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีการจัดเก็บที่อยู่ IP หรือ ID ผู้ใช้ และจะไม่มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ

ภาพรวมของคุกกี้ที่ใช้แล้ว

คุกกี้

ประเภทของคุกกี้

ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้

ลิงค์อ้างอิงการเลือกออก

 

Google Tag Manager

Functional

10 minutes

 

Google Analytics

Analytics

2 years

Opt-Out

 

Google Adwords

Analytics

30 days

Opt-Out

 

Hotjar

Analytics

1 year

Opt-Out

 

Facebook

Remarketing

1 year

Opt-Out

 

Stripe_mid

Functional

1 hour

Opt-Out

 

Stripe_sid

Functional

1 hour

Opt-Out

 

Lead Forensic

Analytics

10 years

Opt-Out

 

JHShop-*

Neccessary

30 days

Essential for the use of the webshop

Userlike_c

Functional

60 minutes

Userlike_s

Functional

1 year

Bing

Marketing

1 year

Opt-Out

Doubleclick

Marketing

1 year

Opt-Out

Google Analytics

หากคุณให้ความยินยอมในหมวดหมู่ "สถิติ" ผ่านแบนเนอร์คุกกี้หรือเครื่องมือยินยอมคุกกี้ของเรา เราจะใช้ Google Analytics บนเว็บไซต์ของเรา นี่คือบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google LLC (เดิมคือ Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ผู้ให้บริการที่รับผิดชอบสำหรับสหภาพยุโรปคือ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "Google"

เราใช้ Google Analytics เป็นหลักเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการวิเคราะห์ทางสถิติของเว็บไซต์และกิจกรรมออนไลน์ของเรา ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการออกแบบตามความต้องการและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของการแสดงตนของเว็บของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้สรุปข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมอบหมายกับ Google ซึ่งรับประกันการปกป้องข้อมูลอย่างครอบคลุมโดยใช้ข้อสัญญามาตรฐาน

ในบริบทนี้ มีการใช้คุกกี้ สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้นามแฝง และรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมจะมีดังต่อไปนี้:

 • ประเภท/เวอร์ชันของเบราว์เซอร์
 • การตั้งค่าภาษา
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน
 • ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงได้ (ที่อยู่ IP)
 • URL เว็บไซต์อ้างอิง (หน้าที่เข้าชมก่อนหน้านี้)
 • เวลาของการร้องขอเซิร์ฟเวอร์
 • หน้าที่โหลด (URL และชื่อหน้า)
 • กิจกรรมต่างๆ เช่น การดาวน์โหลด PDF การคลิกนำทาง ฯลฯ
 • พฤติกรรมการใช้งานระหว่างที่อยู่บนเว็บไซต์ เช่น ระยะเวลาเซสชัน ความลึกในการเลื่อน การเลื่อนออก

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกรวมเข้ากับ ID นามแฝง (clientID) และโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส (SSL, HTTPS) และจัดเก็บในภายหลัง

เราใช้ Google Analytics กับการลบข้อมูลที่ระบุ IP ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าที่อยู่ IP ของผู้ใช้ถูกตัดทอนโดย Google ภายในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือในประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคีของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่อยู่ IP แบบเต็มจะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะถูกตัดทอน นอกเหนือจาก Google LLC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ส่งและจัดเก็บอาจเข้าถึงได้โดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาในแต่ละกรณีและภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง

Google ใช้ข้อมูลนี้ในนามของเราเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยผู้เข้าชม เพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญ (เช่น ผ่านแพลตฟอร์มโฆษณา Google Ads) เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้และการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ในระหว่างกระบวนการนี้ โปรไฟล์ผู้ใช้นามแฝงสามารถสร้างขึ้นได้จากข้อมูลที่ประมวลผล

เราได้กำหนดค่า Google Analytics เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งออกเชื่อมโยงกับคุกกี้หรือรหัสลูกค้า ซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 14 เดือน ซึ่งจะเหลือเพียงข้อมูลที่รวบรวมไว้เท่านั้น ข้อมูลใดๆ ที่ถึงระยะเวลาเก็บรักษานั้น Google จะทำการลบโดยอัตโนมัติเดือนละครั้ง

โดยทั่วไป ผู้ใช้สามารถป้องกันการบันทึกคุกกี้หรือการเรียกใช้สคริปต์ เช่น Google Analytics ได้โดยการตั้งค่าที่สอดคล้องกันในซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของตนหรือโดยการใช้ปลั๊กอินที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้อีกต่อไป

หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้ Google Analytics ทำงาน คุณสามารถทำได้ทุกเมื่อและให้มีผลในอนาคตโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้รับก่อนหน้านี้ในการรวบรวมข้อมูลได้ตลอดเวลาและมีผลในอนาคตโดยปฏิเสธการใช้คุกกี้และสคริปต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติในตัวจัดการคำยินยอมคุกกี้ของเรา
 • คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินเบราว์เซอร์ opt-out อย่างเป็นทางการของ Google ผ่านลิงก์ต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งาน Google Analytics บนเว็บไซต์ทั้งหมดในเบราว์เซอร์ปัจจุบันของคุณ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • คุณสามารถใช้ลิงก์นี้เพื่อตั้งค่าคุกกี้ที่ไม่เข้าร่วมซึ่งจะป้องกันการรวบรวมข้อมูลในอนาคตโดย Google Analytics บนเว็บไซต์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ปัจจุบันของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณลบคุกกี้ทั้งหมดในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณจะต้องตั้งค่าคุกกี้ยกเลิกนี้อีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อกำหนดและการตั้งค่าการปกป้องข้อมูลของ Google ได้ที่นี่:

Google Optimize

หากคุณยินยอมในหมวดหมู่ "สถิติ" ผ่านแบนเนอร์คุกกี้หรือเครื่องมือยินยอมคุกกี้ของเรา เราอาจใช้ Google Optimize บนเว็บไซต์ของเรา Google Optimize เป็นบริการวิเคราะห์เว็บและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับส่วนขยาย/บริการย่อยของ Google Analytics (ดูหัวข้อใน Google Analytics) อีกครั้ง ผู้ให้บริการคือ Google LLC (เดิมคือ Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ผู้ให้บริการที่รับผิดชอบสำหรับสหภาพยุโรปคือ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "Google"

เราใช้ Google Optimize ร่วมกับ Google Analytics เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการวิเคราะห์ทางสถิติของเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการออกแบบตามความต้องการและการเพิ่มประสิทธิภาพไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อกำหนดและการตั้งค่าการปกป้องข้อมูลของ Google โปรดดูส่วนใน Google Analytics ซึ่งคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการคัดค้านบริการของ Google เหล่านี้

Google Signals and Google remarketing / DoubleClick

หากคุณยินยอมตามหมวดหมู่ "สถิติ" และ "การตลาด" ผ่านแบนเนอร์คุกกี้หรือเครื่องมือยินยอมคุกกี้ของเรา เราจะเปิดใช้งานส่วนขยาย Google Analytics Google Signals บนเว็บไซต์ของเราด้วย อีกครั้ง ผู้ให้บริการคือ Google LLC (เดิมคือ Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ผู้ให้บริการที่รับผิดชอบสำหรับสหภาพยุโรปคือ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "Google"

ด้วย Google Signals Google Analytics (ดูหัวข้อใน Google Analytics) จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลประชากรและหมวดหมู่ความสนใจสำหรับผู้ใช้ Google ที่ได้เปิดใช้งานโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในการตั้งค่า Google Google จะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับสัญญาณส่วนบุคคลเพื่อเปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้ามอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม Google Analytics จะแสดงเฉพาะข้อมูลนี้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเป็นรายงานรวม ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมทั่วไปได้ เราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณบนพื้นฐานนี้ได้

เราใช้ Google Signals เพื่อทำความเข้าใจเส้นทางดิจิทัลของผู้ใช้ของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแก่ผู้ใช้ที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้ (การกำหนดเป้าหมายใหม่) ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเป้าหมายพิเศษหรือกลุ่มเป้าหมายของ Google จึงถูกสร้างขึ้นภายใน Google Analytics ซึ่งสามารถใช้เป็นรายการรีมาร์เก็ตติ้งผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาของ Google Ads และหากจำเป็น คุกกี้ DoubleClick เพื่อนำเสนอโฆษณาข้ามอุปกรณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปยังเป้าหมายที่เลือก กลุ่ม ในกรณีนี้ โฆษณาสามารถแสดงในเครือข่ายโฆษณาของ Google ซึ่งรวมถึง Google Search, YouTube, ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ตลอดจนเว็บไซต์บุคคลที่สามที่แสดงโฆษณาจากลูกค้าของ Google

เพื่อจุดประสงค์นี้ Google อาจใช้คุกกี้ DoubleClick บนเว็บไซต์ของเครือข่ายโฆษณาของ Google และสำหรับบริการเฉพาะของ Google เพื่อช่วยเหลือลูกค้า Google Ads และผู้เผยแพร่โฆษณาในการจัดวางและจัดการโฆษณาบนเว็บ เมื่อคุณเปิดเว็บไซต์และแสดงหรือคลิกโฆษณาที่วางผ่านเว็บไซต์ของเครือข่ายโฆษณาของ Google คุกกี้ DoubleClick อาจถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ รหัสคุกกี้ DoubleClick ที่กำหนดให้กับเบราว์เซอร์ของคุณ เปรียบเสมือนรหัสที่ใช้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ที่ใช้โปรแกรมโฆษณา DoubleClick หากเบราว์เซอร์ของคุณมีคุกกี้ DoubleClick อยู่แล้ว ไม่ควรจัดเก็บคุกกี้ DoubleClick อีกต่อไป

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการใช้ Google Signals คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้รับก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตัวจัดการคำยินยอมคุกกี้ของเรา และปิดใช้งานโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในการตั้งค่า Google ส่วนบุคคลของคุณ: https://adssettings.google.com/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Signals และข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลของ Google ได้ที่นี่:

Facebook pixel (remarketing service)

หากคุณยินยอมในหมวดหมู่ "การตลาด" ผ่านแบนเนอร์คุกกี้หรือเครื่องมือยินยอมคุกกี้ของเรา เราจะใช้เครื่องมือ "พิกเซลของ Facebook" ของเครือข่ายโซเชียล Facebook บนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์. "พิกเซลของ Facebook" ดำเนินการโดย Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA หรือหากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป โดย Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, ดับลิน 2 ไอร์แลนด์ ("Facebook") นอกจากนี้ยังช่วยให้ Facebook ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง:

 • ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม ความสนใจในเนื้อหา)
 • ข้อมูลเมตาและข้อมูลการสื่อสาร (เช่น ประเภทอุปกรณ์ เวลาเข้าถึง ที่อยู่ IP)
 • ข้อมูลตำแหน่ง (โดยมีเงื่อนไขว่าอุปกรณ์ปลายทางของคุณกำลังส่งตำแหน่ง)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณโดยหรือผ่านทาง Facebook สามารถดูได้ที่ https://www.facebook.com/about/privacy

วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูล
เราใช้ "พิกเซลของ Facebook" ตามความยินยอมดังกล่าวตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การโฆษณา/รีมาร์เก็ตติ้ง:
  "พิกเซลของ Facebook" ช่วยให้ Facebook สามารถกำหนดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ("ผู้ชมที่กำหนดเอง" หรือ "ผู้ชมที่คล้ายกัน") เพื่อแสดงโฆษณาและเนื้อหาเฉพาะแก่ผู้ใช้เหล่านี้ ("โฆษณา Facebook") ดังนั้น เราใช้ "พิกเซลของ Facebook" เพื่อแสดงโฆษณาบน Facebook ของเราต่อผู้ใช้ Facebook ที่แสดงความสนใจในเนื้อหาออนไลน์ของเราหรือผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ (เช่น ความสนใจในหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งพิจารณาจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์) ที่ส่งไปยังเฟสบุ๊ค
 • การวิเคราะห์ทางสถิติ:

นอกจากนี้ เราใช้ "พิกเซลของ Facebook" เพื่อวัด วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาที่เราโพสต์บน Facebook เช่น เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราหรือไม่หลังจากเห็นและอาจคลิกโฆษณา
ไม่มี "การจับคู่ข้อมูลขั้นสูง" เกิดขึ้นและไม่มีการอัปโหลดที่อยู่อีเมลไปยัง Facebook (เรียกว่า "ผู้ชมที่กำหนดเองจากไฟล์")

สิทธิในการคัดค้าน / เพิกถอนความยินยอม
ด้วยการใช้ "พิกเซลของ Facebook" เรายังต้องการให้แน่ใจว่าโฆษณา Facebook ของเราตรงกับความสนใจของผู้ใช้และไม่ถูกมองว่าน่ารำคาญ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการใช้งานนี้และ/หรือต้องการคัดค้าน คุณสามารถทำได้โดยปรับการตั้งค่า Facebook ของคุณตามนั้นที่: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณก่อนหน้านี้สำหรับการใช้ "พิกเซล Facebook" ได้ตลอดเวลาและมีผลในอนาคตโดยเลือก "เปลี่ยนความยินยอมของคุณ" หรือ "เพิกถอนความยินยอมของคุณ" ภายใต้ "คุกกี้" ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ของเรา

LinkedIn Insight Tag

หากคุณยินยอมในหมวดหมู่ "การตลาด" ผ่านแบนเนอร์คุกกี้หรือเครื่องมือยินยอมคุกกี้ของเรา เราจะใช้ "แท็กข้อมูลเชิงลึก LinkedIn" ของเครือข่ายโซเชียล LinkedIn บนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์. แท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn ดำเนินการโดย LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA หรือหากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป โดย LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland สิ่งนี้ยังช่วยให้ LinkedIn ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ของตนเอง:

 • ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม ความสนใจในเนื้อหา)
 • ข้อมูลเมตาและข้อมูลการสื่อสาร (เช่น ประเภทอุปกรณ์ เวลาเข้าถึง ที่อยู่ IP)
 • ข้อมูลตำแหน่ง (โดยมีเงื่อนไขว่าอุปกรณ์ปลายทางของคุณกำลังส่งตำแหน่ง)


ข้อมูลที่รวบรวมผ่านแท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn จะถูกเข้ารหัสและไม่ระบุตัวตนภายในระยะเวลา 7 วัน LinkedIn ไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับเจ้าของเว็บไซต์ แต่ให้เฉพาะรายงานสรุปเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์และประสิทธิภาพของโฆษณา
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณโดยหรือผ่านทาง LinkedIn สามารถดูได้ที่ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูล
เราใช้ "แท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn" ตามความยินยอมดังกล่าวตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การโฆษณา/รีมาร์เก็ตติ้ง: แท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn ช่วยให้ LinkedIn สามารถกำหนดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ("ผู้ชมที่ตรงกัน") เพื่อแสดงโฆษณาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้เหล่านี้ ("โฆษณา LinkedIn") ดังนั้น เราใช้ "แท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn" เพื่อแสดงโฆษณา LinkedIn ที่เราวางไว้แก่ผู้ใช้ LinkedIn ที่แสดงความสนใจในเนื้อหาออนไลน์ของเราหรือผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ (เช่น ความสนใจในหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งพิจารณาจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ) ซึ่งถูกส่งไปยัง LinkedIn
 • การวิเคราะห์ทางสถิติ: นอกจากนี้ เราใช้ "แท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn" เพื่อวัด วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาที่เราโพสต์บน LinkedIn ตัวอย่างเช่น เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราหรือไม่หลังจากดูและอาจคลิกโฆษณา


สิทธิในการคัดค้าน / เพิกถอนความยินยอม
ด้วยการใช้ "แท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn" เรายังต้องการให้แน่ใจว่าโฆษณา LinkedIn ของเราตรงกับความสนใจของผู้ใช้และไม่ถูกมองว่าน่ารำคาญ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการใช้งานนี้และต้องการคัดค้าน คุณสามารถทำได้โดยปรับการตั้งค่า LinkedIn ของคุณตามนั้นที่: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้รับก่อนหน้านี้ของคุณในการใช้ "แท็กข้อมูลเชิงลึกของ LinkedIn" ได้ตลอดเวลาและมีผลในอนาคตโดยเลือก "เปลี่ยนความยินยอมของคุณ" หรือ "เพิกถอนความยินยอมของคุณ" ภายใต้ "คุกกี้" ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ของเรา

การบูรณาการด้านการให้บริการ และด้านเนื้อหากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไป
ตามความยินยอมของคุณ หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เราอาจรวมบริการและเนื้อหาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเรา บริการเหล่านี้รวมถึงฟังก์ชันโซเชียลมีเดีย วิดีโอ บริการแผนที่ บริการ CAPTCHA บริการจัดการแท็ก และเครื่องมือยินยอมคุกกี้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการส่วนบุคคลของเรามีให้ด้านล่าง

LinkedIn Lead Gen Form
เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาของเรา หากคุณกรอกแบบฟอร์ม ("LinkedIn Lead Gen Form") บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก LinkedIn และส่งให้เรา คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ซึ่งเราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณามาตรฐาน โดยเฉพาะ เพื่อติดต่อคุณทางโทรศัพท์และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราที่คุณอาจสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ LinkedIn และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของข้อมูล LinkedIn ระบุไว้ในส่วนด้านบน ("LinkedIn") ในการส่งแบบฟอร์มถึงเรา คุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลที่ส่ง


คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องระบุเหตุผล โดยส่งอีเมลไปที่ webshop@jungheinrich.co.th เมื่อประกาศแล้ว การเพิกถอนนี้จะส่งผลต่อการอนุญาตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Google Invisible reCAPTCHA

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราและการป้องกันสแปม) เราใช้บริการ Google Invisible reCAPTCHA ของ Google ผู้ให้บริการคือ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "Google"
บริการจะตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อระบุว่ามีการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์โดยมนุษย์หรือกระบวนการอัตโนมัติ (ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีของแบบฟอร์มออนไลน์) การตรวจสอบนี้เกี่ยวข้องกับการส่งที่อยู่ IP ที่เกี่ยวข้องไปยัง Google พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจจำเป็นต้องใช้โดย Google สำหรับบริการ Invisible reCAPTCHA ในแต่ละกรณี Google จะใช้การทดสอบรูปภาพเพื่อพิจารณาว่ารายการนั้นสร้างขึ้นโดย มนุษย์จริงหรือโปรแกรมอัตโนมัติ


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Invisible reCAPTCHA และข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลของ Google ได้ที่นี่:

Google Maps
บนเว็บไซต์ของเรา เราใช้ Google Maps เพื่อแสดงตำแหน่งของเราและสร้างเส้นทางเส้นทาง นี่คือบริการที่ให้บริการโดย Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "Google"


เพื่อให้แสดงแบบอักษรเฉพาะบนเว็บไซต์ของเรา การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นเมื่อเปิดเว็บไซต์ของเรา หากคุณเข้าถึงองค์ประกอบ Google แผนที่ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของเรา Google จะบันทึกคุกกี้บนอุปกรณ์ปลายทางของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ ในการแสดงตำแหน่งของเราและสร้างเส้นทาง การตั้งค่าผู้ใช้และข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผล เราไม่สามารถแยกความเป็นไปได้ที่ Google จะใช้เซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อจุดประสงค์นี้


พื้นฐานทางกฎหมายในกรณีนี้คือความยินยอมของคุณ การผนวกรวมบริการนี้ในเวลาต่อมายังสนับสนุนผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสม

การเชื่อมต่อที่สร้างกับ Google ทำให้ Google สามารถระบุได้ว่าคำขอของคุณมาจากเว็บไซต์ใดและที่อยู่ IP ใดที่จะส่งรายละเอียดเส้นทาง หากคุณไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลข้อมูลนี้ คุณสามารถเลือกที่จะบล็อกการติดตั้งคุกกี้โดยทำการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ข้างต้นภายใต้ "คุกกี้"
นอกจากนี้ Google Maps และข้อมูลที่ได้รับผ่าน Google Maps ยังใช้ตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมสำหรับ Google Maps สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://adssettings.google.com/authenticated และ https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager
ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น ความสนใจในการวิเคราะห์ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของสถานะออนไลน์ของเรา และเพื่อเป็นการเติมเต็มความโปร่งใสและภาระผูกพันทางกฎหมาย เว็บไซต์นี้ทำให้ การใช้ Google Tag Manager นี่คือบริการจัดการแท็กที่ให้บริการโดย Google LLC (เดิมคือ Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ผู้ให้บริการที่รับผิดชอบสำหรับสหภาพยุโรปคือ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "Google"
บริการนี้อนุญาตให้จัดการแท็กเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เฟซ Google Tag Manager ใช้งานสคริปต์และบริการทั่วไปบนเว็บไซต์ของเราตามกฎและทริกเกอร์ที่กำหนดไว้ และอาจใช้คุกกี้ พิกเซลการติดตาม หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน และยังรวบรวมข้อมูลอีกด้วย ซึ่ง Google Tag Manager ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นบริการติดตามหรือวิเคราะห์ แต่เปิดใช้งานการผสานรวมของบริการดังกล่าว รวมถึงการรวมสคริปต์การเลือกไม่ใช้ (วิธีการคัดค้าน) และฟังก์ชันที่คล้ายคลึงกัน Google Tag Manager จึงทำหน้าที่เป็นตัวช่วยที่ประเมินค่าไม่ได้ในการบรรลุความโปร่งใสและภาระผูกพันทางกฎหมายในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ตามความยินยอมที่คุณอาจให้ผ่านตัวจัดการความยินยอมคุกกี้ของเรา เราสามารถใช้บริการนี้เพื่อควบคุมว่าการวิเคราะห์หรือบริการโฆษณาจะรวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราหรือไม่


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Tag Manager และการปกป้องข้อมูลของ Google มีอยู่ในลิงก์ต่อไปนี้:


ผู้ใช้มีตัวเลือกในการป้องกันการส่งแท็กทางสถิติและการตลาดในอนาคตจาก Google Tag Manager ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้ต้องคลิกลิงก์เลือกไม่รับนี้เพื่อตั้งค่าคุกกี้ให้ปิดใช้งาน Google Tag Manager ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของตน ซึ่งจะบล็อกการบูรณาการในอนาคตผ่าน Google Tag Manager สำหรับเบราว์เซอร์นี้เท่านั้น และไม่ใช่สำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ และ/หรืออุปกรณ์ปลายทาง ไม่มีคุกกี้ที่มีอยู่ถูกลบ นอกจากนี้ เราชี้แจงอย่างชัดเจนว่าผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อีกต่อไปในกรณีนี้ หากคุณลบคุกกี้ทั้งหมดในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณจะต้องตั้งค่ายกเลิกคุกกี้อีกครั้ง

CookieBot
ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในข้อมูลของผู้ใช้ของเราและเพื่อให้เป็นไปตามความโปร่งใสและภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เว็บไซต์นี้ใช้ตัวจัดการความยินยอมคุกกี้/เครื่องมือ CookieBot ผู้ให้บริการคือ Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก

บริการ CookieBot ช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์และบริการโฆษณาตลอดจนคุกกี้ของบริการดังกล่าว และเพื่อขอรับและจัดการความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บรวบรวม ได้แก่:

 • ที่อยู่ IP ที่ถูกตัดทอน (และไม่ระบุตัวตน)
 • วันที่และเวลาที่ยินยอม
 • ข้อมูลเบราว์เซอร์
 • URL ที่ส่งคำยินยอม
 • คีย์สำหรับเข้ารหัสที่ไม่ระบุชื่อ สุ่มและเข้ารหัส
 • สถานะความยินยอมของผู้ใช้

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บโดย CookieBot เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความยินยอมของผู้ใช้ คีย์ช่วยให้ตรวจสอบความยินยอมของผู้ใช้ย้อนหลังได้ คีย์และสถานะความยินยอมที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้ในคุกกี้ "CookieConsent" เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของผู้ใช้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับคำขอหน้าในอนาคตทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำการเลือกใหม่ทุกครั้งที่เข้าชม


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลของ CookieBot หรือ Cybot A/S สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/
สามารถดูภาพรวมที่สร้างโดย CookieBot สำหรับเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่.

YouTube
หากคุณยินยอมในหมวดหมู่ "การตลาด" ผ่านแบนเนอร์คุกกี้หรือเครื่องมือยินยอมคุกกี้ของเรา เราอาจใช้ฟังก์ชันของบริการ YouTube เพื่อแสดง และเล่นวิดีโอบนเว็บไซต์ของเรา โดยฟังก์ชันเหล่านี้ให้บริการโดย YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ YouTube

ในกรณีนี้ โหมดการปกป้องข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วจะถูกใช้ ซึ่งตามที่ผู้ให้บริการระบุ ข้อมูลผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ระหว่างการเล่นวิดีโอเท่านั้น เมื่อผู้ใช้เริ่มเล่นวิดีโอ YouTube แบบฝัง

YouTube อาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ตาม YouTube สิ่งนี้ทำได้เพื่อบันทึกสถิติวิดีโอ มาปรับปรุงการใช้งานและป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด การรวมบริการ YouTube อาจส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อกับเครือข่าย "DoubleClick" ของ Google โดยไม่ขึ้นกับการเล่นวิดีโอที่ฝังไว้ ซึ่งสามารถกระตุ้นการดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมซึ่ง ยุงค์ไฮน์ริช จะไม่มีอำนาจควบคุมในส่วนนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ YouTube บทบัญญัติด้านการปกป้องข้อมูล และตัวเลือกการตั้งค่ามีอยู่ที่นี่:

Vimeo
ยุงค์ไฮน์ริชขอเสนอบริการส่งวิดีโอที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงงานแถลงข่าวของเราได้จากระยะไกล สำหรับการส่งสัญญาณนี้ เราใช้บริการของผู้ให้บริการ Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA


ยุงค์ไฮน์ริชไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูล
ด้วยเหตุผลทางเทคนิค การใช้ฟังก์ชันวิดีโอนี้จำเป็นต้องเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Vimeo เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ปลายทางของคุณ เราแนะนำให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการหรือของผู้ควบคุมที่รับผิดชอบด้านการประมวลผลข้อมูลในลักษณะนี้ สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Vimeo ได้ที่: https://vimeo.com/privacy


คู่มือผลิตภัณฑ์ Excentos
หากคุณยินยอมในหมวดหมู่ "การตลาด" ผ่านแบนเนอร์คุกกี้หรือเครื่องมือยินยอมคุกกี้ของเรา เราจะใช้คู่มือผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ออนไลน์แก่ผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในกระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และช่วยให้เราสามารถนำเสนอการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น ผู้ให้บริการคู่มือผลิตภัณฑ์คือ excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Potsdam, Germany


คู่มือผลิตภัณฑ์จะบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น ตัวเลือกการตอบสนองที่เลือกและกิจกรรมการนำทางในคู่มือผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการใช้งานนี้ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในระบบวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย excentos ไม่มีการจัดเก็บที่อยู่ IP ไว้ในระบบวิเคราะห์เว็บไซต์ และข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดจะไม่เปิดเผยชื่อ นอกจากนี้ คู่มือผลิตภัณฑ์หรือบริการเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นจะต้องรวบรวมที่อยู่ IP และกิจกรรมของผู้ใช้โดยพิจารณาจากความสมดุลของผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ มาตรการที่ได้มีการป้องกันไว้ก่อนนี้จำเป็นสำหรับเราที่จะสามารถให้บริการของเราได้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวเพื่อระบุรูปแบบการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากนั้น ที่อยู่ IP รวมถึง ข้อมูลบันทึกทั้งหมดจะถูกลบอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมของผู้ใช้ระหว่างเซสชันพร้อมคู่มือผลิตภัณฑ์จะถูกบันทึกไว้ด้วย นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานของคู่มือผลิตภัณฑ์ รวมถึง การโต้ตอบและคำแนะนำที่สร้าง ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำเท่านั้น แต่ไม่ได้เก็บไว้อย่างต่อเนื่อง

การใช้คู่มือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนคำแนะนำ การค้นหา และระบบแชทบ็อตที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยินยอมตามเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อใช้คู่มือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณสามารถป้องกันการรวบรวมข้อมูลของคุณโดยระบบวิเคราะห์เว็บของ excentos และดูหรือเปลี่ยนสถานะได้โดยคลิกลิงก์ต่อไปนี้ โดยการตั้งค่าคุกกี้ opt-out ซึ่งป้องกันการรวบรวมข้อมูลของคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ในอนาคต หรือคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมก่อนหน้าของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งในกรณีนี้คู่มือผลิตภัณฑ์ excentos จะไม่ถูกโหลดบนเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป

การถ่ายโอนข้อมูลให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามจะเกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตของข้อกำหนดทางกฎหมายและเฉพาะในขอบเขตที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของข้อมูลเท่านั้น เราจะถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามเมื่อจำเป็นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ด้วยเหตุผลตามสัญญาบนพื้นฐานของกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


หากเราจ้างผู้รับเหมาเพื่อให้บริการ เราจะใช้มาตรการป้องกันทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่นเดียวกับมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับนอกสหภาพยุโรป
การยกเว้นการประมวลผลที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของข้อมูลนี้ เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังผู้รับที่อยู่นอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป

Your rights
สิทธิของคุณ

ภาพรวม
และเช่นเดียวกับสิทธิของคุณที่จะเพิกถอนความยินยอมที่คุณให้กับเรา คุณได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยเรา
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพื่อให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลที่จัดเก็บโดยเรา โดยจะต้องไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระยะเวลาการเก็บรักษาตามสัญญา และ/หรือไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง
 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
 • สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล; ตามกฎแล้ว คุณสามารถติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลของที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานตามปกติของคุณหรือสำนักงานใหญ่ของบริษัทของเรา



สิทธิในการคัดค้าน
หากผู้ใช้ไม่ต้องการให้ยุงค์ไฮน์ริช ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ภายในองค์กร ผู้ใช้มีสิทธิ์คัดค้านการใช้งานและการประมวลผลนี้เมื่อใดก็ได้ ผู้ใช้สามารถทำได้โดยส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องไปที่ webshop@jungheinrich.co.th กรณีพิเศษของการบล็อกข้อมูลที่กำหนดโดยกฎหมายแทนการลบข้อมูล ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลการชำระเงิน จะถูกส่งโดยใช้การเข้ารหัส SSL (Secure Sockets Layer) ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม SSL เป็นมาตรฐานที่ปลอดภัย ทดลองและทดสอบแล้ว ซึ่งยังใช้ในธนาคารออนไลน์อีกด้วย เป็นต้น คุณสามารถระบุการเชื่อมต่อ SSL ที่ปลอดภัยโดยใช้คำนำหน้า "https" (เช่น https://...) ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ หรือโดยสัญลักษณ์แม่กุญแจที่ส่วนล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์

นอกจากนี้ เราใช้มาตรการทางเทคนิคและความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้จากการยักย้ายถ่ายเท การสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด และการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

Functional Cookies are disabled!

If you like to talk to a professional agent via chat you need to give us permission to enable functional cookies. We can enable for you if you press the button bellow or you can configure the cookies by chosing cookie settings bellow.