แจกตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น

 *เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด ที่ https://shop.jungheinrich.co.th
 • ซื้อสินค้ายอดเงิน 1 ล้านบาท รับทันทีตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ไทย-ญี่ปุ่น 1 สิทธิ์ 2 ที่นั่ง*

            (*สามารถรวบรวมใบกำกับภาษีเพื่อสะสมยอดการซื้อให้ครบ 1 ล้านบาท โดยชื่อของผู้ซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกันทุกใบ)

 • ซื้อสินค้ายอดเงิน 300,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรางวัลจากการจับฉลาก 1 รางวัล ที่จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปและกลับไทย-ญี่ปุ่น ฟรี 2 ที่นั่ง
 • ระยะเวลาที่มีสิทธิ์ร่วมรับรางวัล คือลูกค้าที่ซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยในช่วงเวลา 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561
 • ระยะเวลาการเดินทางของตั๋วเครื่องบิน คือช่วงวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ไม่สามารถติดต่อได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของทางบริษัทยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด ถือเป็นอันสิ้นสุด
 • หากไม่มีลูกค้าที่มียอดการซื้อตามเงื่อนไขด้านบน ทางบริษัทยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค ขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิกกิจกรรม

Privacy Policy

Your privacy is important to us. Please read through the following before providing us with any of your personal data.
I agree
I disagree
Read more